פרק י"ג: מיני צמחים בהם יוצא אדם חובת מרור בפסח

  1. מה מרור זה: מרור, חסה, דרדר
  2. מה מרור זה: עולש, חרחבינה, הרדופנין