פרק י': חצב מצוי, גדול צמחי הבצל של ישראל

  1. החצב בתרבות הישראלית
  2. התפתחות "משפחות" חצבים
  3. תיחום שדות עם החצב
  4. זרעים ופיזורם; החצב והדרבן