חוטים מקרקש צהוב וממיני חוטמית

עודכן: 10/05/14

[קרקש צהוב]

ה[קרקש] (איור 1.6.1) הוא שיח נדיר יחסית הגדל בהר הנגב ובהרים גבוהים בסיני ובירדן. למדתי עליו בדרך מיוחדת מאוד . בסיור שערכתי בהר הנגב ראיתי חבילת סיבים שהזכירו במראם סיבי רפייה המוכנים לקליעה. כשבחנתי אותם היטב ושאלתי בדווים בסיני, הראו לי איך לקלוף את רצועות האפידרמיס הנושר מגבעולים צעירים של הקרקש. שזירת החוטים החזקים נערכת באותה שיטה, כמובן (איורים 1.6.2-1.6.4).

איור 1.6.1: קרקש צהוב.

איור 1.6.2: רצועות אפידרמיס של גבעולים צעירים של קרקש צהוב.

 

איור 1.6.3: סיבי קרקש שנאספו ונעזבו על-ידי בדווי בהר הנגב.

חוט שהוכן מסיבים שהם רצועות אפידרמיס של ענפים צעירים

איור 1.6.4: חוט שנשזר מסיבים של קרקש צהוב.

קליפות אחרות

בקליפות של עצים ושיחים בצמחים רבים בארץ ובעולם יש סיבים מתאימים להכנת חוטים וחבלים. ראוי לבדוק אם זקוקים לעניין זה. [חטמית] (איור 1.6.5) וצמחים גבוהים ממשפחתה ([חלמיתיים]) הדומים לה, יכולים לשמש מקור לסיבים. יש לייבשם לאחר הקילוף על מנת להסיר את השכבה הרירית המצויה בין הקליפה למרכז המעוצה של הגבעול. הסיבים היבשים-לחים ראויים לשזירת חוטים.

איור 1.6.5: קליפות גבעולי התפרחת של מיני חטמית עתירות סיבים.