פרק י"א: מיני המלוח הנפוצים בארץ

  1. מיני מלוח ותיקים ועולים חדשים
  2. בעיקר עולים חדשים שהגיעו בעזרת האדם