עצים סודניים בבקעת ים המלח

פורסם: 30 בספטמבר 2012, יד בתשרי תשע"ג | עודכן: 13/05/14

1.7. עצים סודניים בבקעת ים המלח

בקעת ים-המלח מצטיינת במשטר חום ייחודי באזורנו. בכל מפות הטמפרטורה של אזורנו מהווה בקעת ים המלח מעין לשון של משטר חום טרופי החודרת צפונה ([צומחישראלח1 איור 8.1.3 מימין]). בבתי-גידול בהם יש כמות מספקת של מים מתוקים גדלים עצים ממוצא טרופי. מעיין עין גדי (איור 8.1.45) מהווה דוגמה טובה למצב המיוחד בו יש צירוף של כמות מים גבוהה ומשטר חום ראוי. רשימה חלקית של מיני העצים כוללת [שיזף מצוי], [שיטת הסוכך], [שיטה סלילנית], [מרואה עבת-עלים], [ערף המדבר] ו[סלוודורה פרסית]. העצים גדלים גם בערוצי נחלים גדולים. [שיטת הסוכך] (איורים 8.1.46, 8.1.47) מגיעה מעט צפונית לעין גדי אל המקום הצפוני שלה בעולם. מרבית הפרטים של מין זה גדלים בארץ במקומות חמים ביותר. [שיטה סלילנית] (איורים 8.1.48, 8.1.49) עמידה לקור יותר משיטת הסוכך ועל כן נפוצה יותר בארץ. מרבית עצי שיטה סלילנית בעלי גזע אחד או שניים (איור 8.1.48) בעוד לעצי שיטת הסוכך יש כמה גזעים (איור 8.1.46).

התפרחות של השיטים עשויות להתפתח בהגיע עונת הפריחה (סוף הקיץ שלנו) גם ללא עלים. עלי שיטה סלילנית וגבעוליה הצעירים קרחים (איור 8.1.50) בעוד אברים אלה בשיטת הסוכך שעירים. שלוש הבליטות על ציר העלה (איור 8.1.50) הן צופנים חוץ-פרחיים (extra floral nectaries). במינים ייחודיים של שיטה הגדלים באמריקה התיכונה ובאפריקה משמש צוף זה גמול לנמלים שחיות בשיתוף עם השיטים. הקוצים על ענפי השיטים הם קוצי-לוואי ומופיעים בזוגות. אינני מכיר הסבר ראוי להופעת קוצים ישרים כבמרכז איור 8.1.51 לעומת קוצים מאונקלים (בשולי הענף שבאיור 8.1.51). יש מקומות בהם מצויים קוצים ישרים ואחרים בהם אינם בנמצא. עצי השיטה מלווים בצמחים מדבריים שונים ומטפסים סודניים נדירים כמו [דמיה לבידה] (איור 8.1.52) ו[סהרון משולשל].

הצמח המכחיל הנלווה אל השיטה שבאיור 8.1.53 הוא [צלף מצרי] שגדל בבקעת ים המלח על צוקים ובערוצי נחלים גדולים שבתשתיתם יש חלוקים. צלף מצרי הוא צמח ירוק-עד; עליו מתכסים בקיץ בשעווה שמשפיעה על יצירת גון כחלחל הבולט בצד העלים הצעירים המלבלבים כבר בחודש פברואר (איור 8.1.54) עם תחילת הפריחה. בשעות אחר הצהרים המאוחרות פתוחים פרחי הצלף לרווחה (איור 8.1.55).

איור 8.1.45: מעיין עין גדי וסביבו עצים סודניים שמקבלים מים מתוקים ונהנים ממידות חום גבוהות של בקעת ים המלח

איור 8.1.46: שיטת הסוכך בערוץ נחל בסביבת עין גדי

איור 8.1.47: ענף פורח ופורה של שיטת הסוכך; עלים, קוצים, גבעולים, ופירות צעירים נושאים שערות

איור 8.1.48: שיטה סלילנית בערוץ נחל בסביבת עין גדי

איור 8.1.49: שיטה סלילנית פורחת בקיץ שחון עם עלים זעירים. על פי מחקריו של גדעון הלוי עצי השיטה ממשיכים לפרוח בעונה שבמולדתם (בסודן) יורדים גשמי קיץ

איור 8.1.50: עלה מורכב של שיטה סלילנית. הוא קרח ועל צירו המרכזי שלושה שקעים ובתוכם צופנים

איור 8.1.51: ענף של שיטה סלילנית. זוג קוצים שהם גלגול של עלי לוואי בבסיס כל עלה. הקוצים ישרים וארוכים או קצרים ומאונקלים

איור 8.1.52: דמיה לבידה נושאת פרי. גבעול מימין לפרי כרוך ומפותל סביב ענף יבש עליו טיפס

איור 8.1.53: צלף מצרי עם עלוות קיץ מכחילה בסמיכות לשיטה סלילנית בבקעת ים המלח

איור 8.1.54: תחילת הפריחה של צלף מצרי. הפרחים מלווים עלים צעירים, דקים וירוקים. העלים המכחילים (הודות לשעווה שלהם) בני השנה שעברה עבים ופגומים כתוצאה מפעילות מזיקים

איור 8.1.55: צלף מצרי בשעת בוקר מוקדמת