צומח המדבריות

פורסם: 27 באוגוסט 2012, ט באלול תשע"ב | עודכן: 13/05/14

1.4. צומח המדבריות

מזרחית לתחום בו שולטים צמחי [מלחית אשונה], [אשליל שעיר] וברום טופוגרפי נמוך ממנו שולטים על מדרונות הקירטון שיחי [אוכם מדברי]. חברות בשלטונו שייכות למחלקת הצומח של המדבריות (Anabasietea articulatae). אוכם זה אנדמי לישראל ומצוי ברצועת אורך ממדבר יהודה ליד יריחו ועד הר הנגב ליד שדה בוקר. אוכם מדברי הוא מהעמידים ביותר לקרקע מלוחה והוא יוצר עומדים בהם הוא בן השיח היחיד (איורים 8.1.26, 8.1.27). בין שיחיו, על מדרונות הפונים צפונה יש מרבדים של [סיסנית איג] ובשנים גשומות נוספים אליהם צמחים עשבוניים רבים. בולטים בשטחים של חברה זאת מרעולים (משעולי רעייה) הנוצרים בזכות מנהגי התנועה של עדרי הצאן (איור 8.1.28). הצאן צועד על המדרונות התלולים בהקפדה על הליכה בשורות וכתוצאה מדריכה, בימים בהם הקרקע לחה, היא מתהדקת באופן מקומי וטביעות רגלי הצאן נראות בבירור (איור 8.1.29).

גם שיחי האוכם ממחזרים מלחים. בנוף הירוק של חברת האוכם (איור 8.1.26) נראים כתמי קרקע חסרת ירק מתחת לשיחי האוכם כפי שראינו בחברת המלחית האשונה (איור 8.1.24). השיחים קולטים אל גופם מלחים עם תמיסת הקרקע, מוהלים אותם בעליהם הבשרניים (איורים 8.1.30, 8.1.31) ובבוא הקיץ משירים אותם באופן הדרגתי (איור 8.1.32). נשר העלים, הפרחים והגבעולים מצטבר מתחת לשיחי האוכם הגדלים על המדרונות. כך לכתם המומלח שלמרגלות השיח יש מופע אליפטי ולא עגול (איור 8.1.33). כמו ב[http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=content&keyword=%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%963 חברת המלחית האשונה] כולאים צמחי הסיסנית, הטחבים והחזזיות המלווים את האוכם אבק.

במחקרנו (דנין וגנור, 1997) נמצא שעומק הקרקע במפנה הצפוני בו שלט אוכם מדברי מגיע ל-60 ס”מ ולא נכללות בו אבנים של קירטון הבונה את ההר כולו. במפנה הדרומי מוחלף האוכם על-ידי [זוגן השיח] והקרקע עשירה באבנים. כך מתבררת סוגיה חשובה ביצירת קרקע על-ידי הצמחים.

איור 8.1.26: חברת אוכם מדברי על מדרון הפונה צפונה ליד מצפה יריחו. מתחת לכל שיח קרחת במשטח של סיסנית איג

איור 8.1.27: חברת אוכם מדברי על מדרונות תלולים מתחת למצפה יריחו. צעידת עדרי צאן רבת שנים על קרקע לחה הביאה ליצירת המופע המיוחד. בערוץ הגדול שולטים שיחי מלוח קיפח

איור 8.1.28: עדר של עזים וכבשים צועד תוך שמירת “משמעת שביל” טבעית

איור 8.1.29: שביל צאן במשטח של סיסנית איג עם טביעת רגליים של הצועדים

איור 8.1.30: שיח אוכם מדברי בפריחה

איור 8.1.31: תקריב של גבעולי אוכם נושאים פרחים על פטוטרות העלים

איור 8.1.32: שיח אוכם שהשיר עליו בקיץ, מתחיל ללבלב

איור 8.1.33: אוכם מדברי מוקף במרבד של סיסנית איג ליד שלט “פני הים”. מיחזור מלחים על-ידי השיחים מונע התפתחות צמחים מתחתם