שושנת יריחו האמיתית; רשימת הצמחים המלאה

פורסם: 18 בדצמבר 2011, כב בכסלו תשע"ב | עודכן: 12/05/14

בערוץ המרכזי של נחל כסוי, בו הייתה זרימה ב-2010, היה באביב של 2011 מופע מיוחד של צמחי [סילון קוצני] (איורים 6.1.5-6.1.33). פרטים רבים המשיכו לצמוח ולפרוח “על חשבון” מימי השנה או השנים שעברו והגיעו למימדים יוצאי דופן. מצב דומה התקיים בחלקים אחרים של דרום הנגב.

איור 6.1.33: סילון קוצני משגש ופורח

איור 6.1.34: סילון קוצני במהלך פריחתו

איור 6.1.35: שושנת-יריחו האמיתית עם שריד צמח מהעבר ופרטים צעירים פורחים. מימדי הפרטים מתקבעים על-ידי משטר המים המקומי

[שושנת-יריחו אמיתית]

כאחד מהמינים הסהרו-ערביים, לצמח זה אמצעי קיום ייחודיים. הוא אחד הצמחים החד-שנתיים המעוצים ונדירים בכך בעולם. הצמח משמר זרעיו בתוך פירות סגורים היטב למשך עשרות שנים רבות ומפזר אותם בבוא גשמים שמספיקים לנביטה, צמיחה ופרייה של הצאצאים. גם אם מתים הצאצאים נותרים בצמחים היבשים פירות סגורים עם זרעים שיכולים להתפתח בעונה הברוכה הבאה. באיורים מ-1994 (6.1.37,6.1.36) מובא מרבד בו שולט הצמח על מליוני פרטיו. אותו שטח נראה בעונה היבשה של 2011 (איורים 6.1.39, 6.1.38) מוכן לקראת הגשם הבא שלא ניתן לנבא מתי יתרחש. הצמח מותאם לאי בהירות מכסימלית באשר לתנאי הקיום במקום חיותו.

איור 6.1.36: שדה שושנת-יריחו על קרקע דקת גרגיר בבקעת עובדה

איור 6.1.37: שדה שושנת-יריחו פורח ב-1991

איור 6.1.38: שדה שושנת-יריחו באביב 2011 – אף נבט ירוק לא נמצא השנה

איור 6.1.39: צמחי שושנת-יריחו בכוננות לגשם הבא

רשימת הצמחים שנרשמו בבקעת עובדה ורכס שיירות

בבסיס הנתונים שלי אני רושם מזה 40 שנה את כל נתוני רשימות הצמחים שאני רואה בשדה. יחידת הרישום היא משבצת של 5 X 5 קמ’ וכל הצמחים שנמצאו על-ידי בתחומי המשבצת נרשמים כמו היו בנקודת הציון המרכזית של המשבצת. ב-8 המשבצות בהן נכנסת בקעת עובדה ורכס שיירות נרשמו כ-200 מינים המובאים בנספח. נכללו ברשימה גם כעשרה מינים שנמצאו בגינות מושקות של שדה התעופה ואין להם אפשרות קיום בתנאים הטבעיים השוררים בשטח הנבדק. היחסים הכמותיים על פי צורות החיים: חד-שנתיים = 46.3%; גיאופיטים = 3.2%; עשבים רב-שנתיים = 11.2%; בני-שיח = 33.7%; שיחים = 3.7%; עצים =2.1%.

ביבליוגרפיה