חורש חרוב ואלת המסטיק בחולות; שנויים בצומח החד-שנתי

פורסם: 13 בספטמבר 2011, יד באלול תשע"א | עודכן: 12/05/14

4.7. [אלת המסטיק] ופעילותה

בשטח המסומן 4 באיור 4.1.58 כיסו לשונות חול את חברת החרוב ואלת המסטיק שהיתה במקום בעבר. עומקם של לשונות חול אלה הגיע גם ל-5 מ’ והחול הנודד המית את הצמחים שכוסו על-ידו. בשולי החוליות, במקומות בהם הכיסוי היה בעומק של מטר אחד או פחות, המשיכו צמחי החורש להתקיים. שרידי החורש מספקים בעזרת פעילות הציפורים שפע של זרעי אלת מסטיק לאיכלוס מחדש של החול.

מספר האתרים בהם נבט של אלת המסטיק יכול לעבור את השנים הראשונות לחייו מועט ביותר. נביטה והתבססות מתאפשרת באיים של קרקע משופרת שיש בצל הרתמים. הכרתי בחולות קיסריה ממזרח לכביש 4 נבט אחד של אלת מסטיק אחריו עקבתי במשך כחמש שנים עד שמת בשנות בצורת רצופות. שני שיחים של אלת המסטיק המצויים בחלקיה העליונים של חולית שמשון-רותם משמשים אותי לחקר והצגת המשך הסוקצסיה. מיקומם מעיד על כך שהיו מוכרחים לנבוט ולהתבסס בראש החולית ולא שיחים ששרדו את הכיסוי בחול. בשולי שיח האלה המתפתח מצויים שיחים של [שמשון סגלגל] שהולכים ומתים עקב צמיחת ההיקף של אלת המסטיק המצלילה עליהם.

הקרקע שמתחת לאלה משחירה עם הזמן עקב התרבות הרקבובית הנוצרת כאן ביעילות גבוהה יותר מאשר מתחת לרותם. בצל שיחי האלה מצויים צמחים צעירים של אשחר ארץ-ישראלי, אשחר רחב-עלים, ולמטפסי החורש מצטרפים אספרג החורש ופואה מצויה. מפתיע למצוא בבית גידול זה את [צמרנית הסלעים] הטיפוסית לנופים סלעיים בחלקים רבים של הארץ. מפתיעה לא פחות היא הפגישה עם [רקפת מצויה], [טבורית נטויה] ו[ניסנית הבולבוסין] מתחת למרבית שיחי אלת המסטיק בשטח זה.

על חולית אחת מצויים שני שיחי אלת המסטיק וסביבם חברת שמשון-רותם. בחולית נוספת בה מצויים על שטח קטן שלושה או ארבעה שיחי אלה שנבטו על החולית, מצויים בחברת שמשון-רותם של הגבעה האחרונה שיחים של קידה שעירה ומתנן שעיר. אלה מעידים על שיפור נוסף או על התקדמות במהלך הסוקצסיה. מבדיקות הקרקע והצומח שערכנו (ראה להלן פרקים 4.11 ו-4.12) נראה שהשטח בו כיסו אלת המסטיק וקידה שעירה את השטח ודחקו לחלוטין את חברת השמשון והרותם ראוי להחשב כשלב מתקדם לקראת הקלימקס.

4.8. [חרוב מצוי] ופעילותו

לא כל עצי החרוב המצויים בשטח זקנים ועל כן עלינו לחפש בית גידול בו עשויה להיות נביטה והתבססות של עצי החרוב. בית הגידול בו נמצאו נבטים באופן קבוע הוא צל עצי החרוב הבוגרים. בתחנה 9 (איור 4.1.59 מס’ 4) המצויה בצל חרוב בוגר נהגתי להראות לתלמידי נבטים בני שנה, בני שנתיים ובני שלוש שנים. לצערי בעשרות השנים האחרונות לא היו מספיק שנים גשומות רצופות שאיפשרו קיום מרובה-שנים של נבטי חרוב בשטח ואף אחד מהם לא האריך ימים. לא מן הנמנע שבשנים גשומות ינבט החרוב בצל שיחי אלת המסטיק וחלק מהם יתפתח לעצים בוגרים.

איור 4.1.58: תמונות לווין של חוף השרון: 1. נחל חדרה, 2. לשון החול של חברת לענה חד-זרעית וארכובית ארץ-ישראלית, 3. שרידי חקלאות קדומה בין תחנת הדלק לים, 4. חברת חרוב ואלת המסטיק שכוסתה בחול המאוכלס בחברות שמשון סגלגל ורותם המדבר, 5. ג’סר אל זרקא.

60421

איור 4.1.59: תצלום אויר של חוף השרון. 1. נחל חדרה, 2. לשון החול של חברת לענה חד-זרעית וארכובית ארץ-ישראלית, 3. שרידי חקלאות קדומה בין תחנת הדלק לים, 4. חברת חרוב ואלת המסטיק שכוסתה בחול.

 

4.9. שינויים בצומח החד-שנתי

עד לתחילת איכלוס השטח על-ידי ידיד-החולות לא מצויים בו צמחים חד-שנתיים. הצמחים הראשונים הנלווים ל[ידיד-חולות מצוי] הם בעיקר של סביון יפו (איורים 4.1.52, 4.1.54/3) שזרעיו מופצים ברוח ומצויים זמינים במישור החוף. בשלב מתקדם יותר מתפתחים במקומות רבים צמחי [מחטנית משובלת]. גם הם מופצים ברוח ומצטיינים בהדבקת גרגירי חול אל האפידרמיס שלהם. החול הנודד פוגע בגרגירי חול שעל הצמח ולא בתאי האפידרמיס.

במקומות מוגנים יותר, בהם החול לא נודד, נלווים לשולטים צמחי חול (פסמופיטים) הגדלים בקרקעות דלות בנוטריינטים. הנפוצים שבהם הם [לחך בשרני] (איור 4.1.53), [חומעה עטויה] (איור 4.1.55/1), [חומעה מגוידת] (איור 4.1.55/2), [מרסיה יפהפייה] (איור 4.1.54/1) ו[ניסנית שיכנית] (איור 4.1.54/4). הם מצויים למשל בחברת שמשון-רותם “הצעירה” ואינם מצויים בחברה הבוגרת בה תהליכי טיוב הקרקע נמשכים זמן רב יותר. במצב מתקדם זה החד-שנתיים גדלים בכסות מלאה יותר ושולטים בשטח. ביניהם: [תלתן ארץ-ישראלי], [בן-חיטה שרוני] (איור 4.1.56) ו[ברומית שעירה]. בשלב בו אלת המסטיק וקידה שעירה מכסים את מרבית השטח לא נותרים כמעט שטחים פתוחים ובצל השיחים מועטים הם החד-שנתיים.

איור 4.1.52: סביון יפו.

איור 4.1.53: לחך בשרני.

איור 4.1.54: צמחי חולות חד-שנתיים: 1. מרסיה יפהפיה 2. חומעה מגוידת, 3. סביון יפו, 4. ניסנית שיכנית.

איור 4.1.55: מיני חומעה טיפוסיים לחולות: 1. חומעה עטויה, 2. חומעה מגוידת.

איור 4.1.56: בן-חיטה שרוני.