מדרגי תצורת בית-מאיר

פורסם: 26 בדצמבר 2010, י"ט בטבת תשע"א | עודכן: 11/05/14

מידרגי תצורת בית-מאיר

מרבית שטחי תצורת בית-מאיר שמתחת לכביש עין כרם – כסלון (כביש מס’ 395) עברו שינויים ניכרים במופעם הודות לצומח. לאחר הפסקת העיבוד החקלאי של המידרגים החל תהליך כיבוש השטח במהלכו התחלפו נופי הצומח (סוקצסיה). צמחים שהתפתחו בשטח דחקו צמחים שהיו במקום לפניהם, יצרו תנאים לצמחים הדוחקים אותם מהשטח. בתחילה התפתחו בשטח צמחים עשבוניים חד-שנתיים שהיו עשבים רעים בשטחים החקלאיים. שיחי [סירה קוצנית] שצמחו בשולי המידרגים התקדמו בזחילה אטית ודחקו את העשבוניים כפי שדנו כבר ב[צומחישראל_ב4 דיון על רמת בית הכרם] ובאיורים [צומח_ישראלב8 2.2.13, 2.2.14] ו-2.2.30 כאן.

העצים הבודדים המצויים בגבול המידרג (איור 2.2.31) נראים כמו נטעו אותם בשורות ובמירווחים קבועים. אני מפקפק בסיכוי שאכן ניטעו. חורש של [אלון מצוי] בגולן, בין עין זיוון להר אביטל, נראה כמשבצות בהן הושארו עצי החורש על מנת שישמשו כשוברי רוח. כיום, ב-2010 דומה השטח שבאיור 2.2.31 לחורש רציף בו קשה להבחין במידרגים. הצומח משתנה באופן קבוע. לאחר דחיקת העשבים החד-שנתיים מהשטח נובטים שיחים ועצים בצל בני השיח.

נהגתי להראות לתלמידי בהר טייסים את שכבת הרקבובית המצטברת מתחת לשיחי ה[לוטם]. לעלים המשחירים שבצל השיחים היה תמיד “ריח יער”. כאן אפשר ללמוד שריח היער נובע מפעילות של פטריות ואלה פעילות בפירוק שרידי העלים הודות לצל הצפוף שהשיחים יוצרים. בלוטי [אלון מצוי] מגיעים בנפילה מעצים גבוהים או בסיוע של בעלי חיים שונים אל בין עלים נרקבים, מוגנים שם מפני התייבשות. הסיכוי שלהם לנבוט ולהתבסס גדל.

במבט נוקב אל המידרגים שבאיור 2.2.31 אפשר לראות כתמים ירוקים-אפורים של [קידה שעירה] בשטח החום של [סירה קוצנית] ו[לוטם]. במהלך הזמן ה[קידה] מכסה את מרבית השטח ובצלה נובטים ומתבססים עצי [אלון], [אורן], [אגס סורי] ואחרים (איורים 2.2.32, 2.2.33).

איור 2.2.30: מידרגים ליד כסלון בהם שיחי סירה קוצנית שצמחו משולי החלקה קרובים לדחיקת כל הצמחים החד-שנתיים שצבעם ירוק בהיר וגדלים ביניהם.

איור 2.2.31: מידרגים של תצורת בית מאיר במורד צפון-מערבי של הר טייסים בשנות ה-1960. עצי אלון מצוי שצמחו בשולי המידרגים מלווים בבתות וגריגות שדחקו את הצומח העשבוני שהתפתח במקום לאחר הפסקת העיבוד החקלאי.

 

איור 2.2.32: אלון מצוי גדל ומלווה בקידה שעירה וצמחי חורש שונים.

איור 2.2.33: חורש של אלון מצוי עם עצי אגס סורי מתפתחים.

למתכוננים לבקר או ללמד תלמידיהם בהר טייסים אני יכול לגלות שהיו לי קורסים בהם בילינו ביחד חצי יום במקום ואחרים בהם נמשך הביקור שעה-שעתיים.