החלק השחון של הארץ (משקעים פחות מ-250 מ"מ)

פורסם: 7 במרץ 2010, כ"א באדר תש"ע | עודכן: 11/05/14

ב. החלק השחון (משקעים פחות מ- 250 מ”מ לשנה)

שני דגמי התפוצה העיקריים של הצומח בחלק השחון של המזרח התיכון קשורים לערוצי נחלים (ואדיות). כאשר הצמחים גדלים על כל מורדות ההרים ובעמקים הנוף נחשב כבעל “צומח פזור” (איורים 1.3.56-1.3.57). במדבריות קיצוניים הצומח מצומצם בתפוצתו לערוצי-נחלים שם הצמחים מקבלים תוספת מים. על כן כונה דגם זה “צומח ערוצי” (איורים 1.3.58-1.3.61). כאשר דנים בצומח בקנה-מידה מפורט, גורמי המסלע והקרקע באזורנו הם הראשונים במעלה בהשפעתם המקומית על דגם הצומח. כך למשל, בשטח בו האקלים מאפשר התפתחות של צומח פזור על מרבית טיפוסי הקרקע, ניתן למצוא צומח ערוצי בלבד על קרקעות דקות גרגיר כגון קרקעות סילטיות או חרסיתיות ללא אבנים.

הנגר העילי מקרקעות אלה והתייבשותן כתוצאה מהתאדות ישירה של שכבות הקרקע העליונות מביאים לצמצום המרחב המאפשר גידול צמחים. קיים כמובן גם מצב הפוך בו צמחים הדורשים כמויות מים גדולות מתפתחים בבתי-גידול מיוחדים מחוץ לערוצים בשטחים בהם הצומח ערוצי. בשטחים הבנויים גיר קשה וסדוק, דולומיט, גרניט וסלעים מטמורפיים, חלק ניכר ממי הגשם זמין לבני השיח המדבריים מאחר וחלחול המים בתשתיות אלה טוב, הקרקע שבסדקים שטופה והסלע הבלוי מגן מפני התאדות ישירה. עצים הגדלים על מדרונות הרים בחבל הים-תיכוני הנהנים מ-700-500 מ”מ לשנה גדלים לעתים במדבר בשטחים בהם כמות המשקעים 100 מ”מ בסמיכות למשטחי סלע חלקים. סלעים אלה אינם סופגים כמות גדולה של מים והסדקים וכיסי הקרקע שבהם נהנים מנגר-עלי רב.

איור 1.3.56: צומח פזור בשלטון של [לענת המדבר] (המאפירים) המלווה על-ידי [שמשון הדור] בשנה גשומה. הר הנגב, סביבת בורות לוץ.

איור 1.3.57: צומח פזור בשלטון של [אוכם מדברי]. מדבר יהודה, רום פני הים.

איור 1.3.58: צומח ערוצי בבקעת ים המלח. עקב מליחות הקרקע במקום, הצמחים החד-שנתיים בשלטון [גרגיריון ערבי] המותאם לקרקע מלוחה אבל מתפתח רק בשנים גשומות.

איור 1.3.59: צומח ערוצי דל במישור שחון ליד א-טור, מערב סיני.

איור 1.3.60: צומח ערוצי בדרום הנגב, סמוך לערבה. עצי [שיטה סלילנית] מוגבלים לקרבת ערוצים עמוקים בהם מים זורמים במעט יותר ארועים שטפוניים מאשר בשטחים המורמים שבנחל ובהם שולטים בני-שיח.

איור 1.3.61: צומח ערוצי בערבה ליד חצבה. עצי [שיטה סלילנית] (הגדולים יחסית ובעלי גזע יחיד) ו[שיטת הסוכך], מלווים בבני-שיח מדבריים ויוצרים צומח סוונואידי מדברי.