צומח ים-תיכוני דמוי-סוואנה בשלטון של מיני שיזף

פורסם: 7 בפברואר 2010, כ"ג בשבט תש"ע | עודכן: 11/05/14

1.3.6 [שיזף השיח] עם צומח עשבוני

איור 1.3.38: שיזף השיח מלווה בצומח עשבוני ים-תיכוני במורדות שלמרגלות כוכב-הירדן, בקעת בית-שאן. בערוצים עצים בודדים של שיזף מצוי.

צומח עשבוני בשלטון [חיטת הבר] (אם החיטה), [שעורת התבור] ו[שיבולת-שועל נפוצה] מכסה את השטח השחון וחם יחסית של הרי הבזלת בדרום-מזרח הגליל ואת מורדות ההרים מסביב לכנרת ועד למדבר שומרון. נוף צמחי דומה קיים במורדות הגלעד, מתחת לחגורת [אלון התבור]. במקומות שחונים יותר המלווה השולט הוא [מלעניאל מצוי]. למעשה באותם אתרים שולט ה[מלעניאל] בשנים שחונות ו[שיבולת-שועל] בשנים גשומות. הצמח המאפיין ביותר יחידת נוף צמחי זאת הוא כמובן [שיזף השיח] המפוזר במרחקים גדולים בין הפרטים עם רקע של צומח עשבוני (איור 1.3.38). לעתים קרובות הצומח העשבוני בצל ה[שיזף] גבוה יחסית עקב תוספת נוטריינטים על-ידי ציפורים ובעלי חיים אחרים המנצלים את צל ה[שיזף]. לעתים קרובות מצויה בבקעת הירדן יחידת נוף צמחי זאת במעין תשבץ עם הצומח ביחידה 3.7 הנסקרת להלן. יש גם מעברים בינה לבין חגורת [אלון התבור].

1.3.7 צומח ים-תיכוני דמוי-סוואנה בשלטון של [שיזף מצוי]

[שיזף מצוי], עץ קוצני נמוך שפירותיו אכילים, הוא העץ השולט בשטחים של צומח עשבוני בו שולטים דגניים חד-שנתיים גדולי-זרע (איור 1.3.39). דגניים אלה הם [שעורת התבור], [חיטת הבר] ו[שיבולת-שועל נפוצה]. נוף צמחי זה מצוי במורדות סלעיים של הגליל, הגולן, הגלעד והשומרון המשתפלים אל בקעת הירדן ברום פני-הים ומתחתיו. ה[שיזף] עשוי לעמוד בשלכת בתנאי עקה שונים. במקומות חמים ושחונים הוא עשוי להשיר עליו מפאת היובש. במקומות קרים, כמו מורדות הגולן (איור 1.3.40) ה[שיזף] עשוי להשליך עליו בחורף עת שוררות טמפרטורות נמוכות. [שיזף מצוי] שולט בסוואנות אמיתיות באפריקה שם המלווים הם דגניים רב-שנתיים סודניים. הסוואנות של ה[שיזף] באזורנו מכונות “צומח דמוי-סוואנה” כי בהן מלוויו הם עשבים ים-תיכוניים. שטחים בהם עץ זה שולט מצויים גם לאורך עמקי הרוחב על קרקעות חרסיתיות עמוקות. בשרון ה[שיזף] גדל גם על קרקעות חול-חמרה והוא מלווה על-ידי הדגן הרב-שנתי [חילף החולות].

איור 1.3.39: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגולן לכנרת ליד אלמגור, מלווה בקיץ על-ידי קיפודן מצוי פורח ועשבוניים שונים שיבשו.

איור 1.3.40: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגולן אל גשר בנות יעקב בחורף. המלווים העשבוניים נבטו, החלו לצמוח ועצי השיזף השליכו את עליהם בהשפעת הקור החורפי.

איור 1.3.41: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגליל אל הכנרת בין כורזים לכרי דשא.