צומח מדברי

פורסם: 2 במאי 2010, י"ח באייר תש"ע | עודכן: 11/05/14

1.3.12 צומח מדברי

עצים ושיחים מצויים ביחידת נוף צמחי זאת בערוצי נחלים (איור 1.3.104). בני השיח יפרוק המדבר וזוגן השיח השולטים בערוצי המדבר, גדלים באופן פזור באזור המעבר בין ערבות בני-השיח למדבריות. מחשופים של קירטון וחוואר מאוכלסים בחברות של צמחים עמידי מלח בשלטון יחיד של [אוכם מדברי] (איור 1.3.105), [אוכם ארץ-ישראלי], [מלחית קשקשנית] ו[חמדת הנגב].

חברות הצמחים בבית-גידול זה בנויות משכבה של בני שיח – כמעט כולם בני אותו מין, ומלווים בצמחים עשבוניים מרובים הגדלים על הקרקע המלוחה רק בשנים גשומות בהן היא נשטפת. ראוי לדון בצומח הערוצי על-פי מקטעים בהם שולטת צורת חיים מסויימת (איור 1.3.106): בקטעים העליונים של הערוצים המקבלים כמות מים נמוכה יחסית המספיקה רק לצמחים חד-שנתיים ורק בשנים גשומות (איור 1.3.107).

המינים הנפוצים בקטעים אלה הם [אהרונסוניית פקטורי], [שושנת-יריחו אמיתית] (איור 1.3.108), ו[גרגרנית כוכבנית].

במורד הערוץ נוספים לשכבת החד שנתיים בני-שיח קצרי-חיים אשר יכולים לתפקד גם כצמחים חד-שנתיים ביניהם נמנה: [פרעושית גלונית], [שמשון קהירי], [שמשון ליפי] ו[טוריים זיפניים].

במורד הערוץ גדלים בני-שיח גדולים יותר המאריכים חיים כמו [יפרוק המדבר], [זוגן השיח] ו[ערטל מדברי].

בקטעים נמוכים יותר שולטים [אטד ערבי], [מלוח קיפח] ו[רותם המדבר] שעשוי להגיע לגובה של 3 מ’.

בקטע הנמוך ביותר של הערוץ שולטים בנגב, בסיני ובירדן עצים של מיני [שיטה] ו[אשל].

מהות חברות הצמחים וסדר הופעתן לאורך הערוץ קשורים באופן הדוק לסוג הסלע והקרקע אשר משפיעים על כמות המים הזמינים, מליחות הקרקע ומשטר הנוטריינטים במערכת הערוצים (ליפקין 1971). חברות צמחים שונות מתפתחות על חומר סחף (אלוביום) שמקורו בסלעי צור, בסלעי גיר, סלעי גרניט או קירטון וכן אם בתשתית מצויים סלעים אלה. דוגמה למיגוון הרב של חברות צמחים המפותחות לאורך הערוץ בערבה (איור 1.3.106) נדון בסביבת חצבה במאמרם של רודיך ודנין (1978). דגמי הסתעפות של הערוצים וצבע השטח ביניהם הם הקריטריונים העיקריים המסייעים לחלק שטח הטרוגני, תוך שימוש בתצלומי אוויר ותצלומי לווין, ליחידות נוף הומוגניות (דנין 1983).

איור 1.3.104: מישור חצץ צורני במרכז סיני. עקב מיעוט הגשמים בני השיח מכסים בדלילות חלק מהערוצים.

איור 1.3.105: חברת אוכם מדברי על קירטון ליד מצפה יריחו. השיחים מוציאים מים מלוחים מהקרקע. נשר העלים המלוחים יוצר כתם ללא צמחים עשבוניים מתחת לכל שיח.

איור 1.3.106: מערכת ערוצים בקרבת הערבה. האם הצלחת לזהות לאורך הערוצים חמש עד שש יחידות הנבדלות במימדי הצמחים ובצפיפותם ?!

איור 1.3.107: מישור חצץ במערב סיני עם מערכת ערוצים בזרימה לאחר מטר שגרם לשיטפון. כמויות המים השונות העוברות בקטעי המערכת השונים מכלכלים בשנים הבאות צומח שמותאם לכמות המים שנספגה במקום גידולם.

 

איור 1.3.108: קטע עליון של ערוץ בו נבטו והתבססו צמחי שושנת-יריחו האמיתית.

[יפרוק המדבר] הוא בן-השיח הנפוץ ביותר בשטחים מדבריים של הרמה הירדנית מדרום למען ועד הגבול עם סעודיה. הוא מלווה ערוצים שבמורדם שולטת [שיטת הנגב] בקטע הואדי שהוא בדרגה 5. במרכז סיני מצויים שטחים גדולים של מישורי חצץ בהם הצומח דומה למצוי מדרום למען ולעתים קרובות העץ הנלווה הוא [שיטה סלילנית].