ערבות בני-שיח עם עצים (א)

פורסם: 11 באפריל 2010, כ"ז בניסן תש"ע | עודכן: 11/05/14

1.3.11 ערבות בני-שיח עם עצים

1.3.11א [אלה אטלנטית]

מרבית שטחה של יחידת נוף-צומח זאת מכוסה בערבת-שיחים בה השולטים הם [לענת המדבר], [נואית קוצנית] ו[ערטל מדברי] (איור 1.3.86). תת-יחידה “א'” בהר הנגב ובמזרח סיני נבדלת מ[צומח_ישראל_א9ב יחידה 3.10] בנוכחות של כ-1,400 עצים בוגרים שמרביתם הם של [אלה אטלנטית] (ראה פרק ז’ חלקים 3, 4 ו-5)) אליהם נלווים עצי [שקד רמון] ו[אשחר דו-זרעי] (דנין ואורשן, 1970; דנין 1983).

עצים אלה סמוכים למחשופי סלעים קשים היוצרים משטחי סלע. כמות גדולה של מי-נגר-עלי מהמשטחים אל כיסי קרקע וסדקים מועטים שיש בתוכם מאפשרת נביטה והתבססות מוצלחת גם כשמדובר במקומות המרוחקים מערוצי הנחלים בהם מתרכזת כמות גדולה של מים. במקומות בהם כיסי הקרקע גדולים נבטי העצים עשויים להתפתח לעצים גדולים (איור 1.3.87). בבדיקת גיל העצים בעזרת דגימת טבעות שנתיות שלהם נמצא כי יש שם עצים בני מאות שנים. ערוצים שבאגן ההיקוות שלהם יש משטחי סלע כאלה מאכלסים עצים גדולים. רליקטים נדירים, כמו מטפסי החורש [פרסיון גדול] ו[שרביטן מצוי] וצמחים אנדמיים כמו [אזובית רמון], [שקד הרמון], [בופונית רמון] ([צומח_ישראל_א9ב איור 1.3.82]) ו[כלך נגבי] גדלים אף הם בסלעים אלה.

איור 1.3.86: יער-ערבה בסעיף של נחל לוץ, הר הנגב עם עצי [אלה אטלנטית] ושיחי לענת המדבר.

איור 1.3.87: [אלה אטלנטית] בראש ערוץ על מדרון סלעי במעלה נחל ניצנה, הר הנגב.

1.3.11ב [ערער אדום]

העץ המאפיין את יחידה 3.11b במפת הצומח הוא [ערער אדום] שגדל בשלושה רכסי אנטיקלינות בצפון סיני. העשיר בעצים ובצמחים נלווים נדירים הוא ג’בל חלאל (דנין 1983). הערערים גדלים כאן בכיסי קרקע של משטחי סלע ובערוצים (איורים 1.3.88, 1.3.89). בין המלווים הנדירים מצויים אי אלו צמחים ים-תיכוניים כמו [שרביטן מצוי], [פואה מצויה] ו[אסתום מצוי]. צמח אנדמי נדיר הגדל בסלעים הוא [אזובית סיני] אשר תחום תפוצתו העולמי הוא חלק מג’בל חלאל. המין הקרוב לו ביותר הוא [אזובית ירדנית] שהתגלה לאחרונה בירדן ליד פטרה (דנין וקונה 1995). [ערער אדום] גדל גם בג’בל מע’רה ובג’בל יעלק בהם הוא מצוי בערוצי נחלים סלעיים.

איור 1.3.88: עצי [ערער אדום] במשטחי סלע חלקים בצפון סיני, ואדי אבו סיאל בג’בל חלאל.

איור 1.3.89: עץ גדול של [ערער אדום] בערוץ הנהנה מתוספת מים ממשטחי סלע חלקים בצפון סיני, ואדי אבו סיאל בג’בל חלאל.