רגלת הגינה - התחלה

פורסם: אוקטובר 2006, תשרי תשס"ז וכן תוספת בנובמבר 2009 כסלו תש"ע | עודכן: 10/05/14


הקיץ כבר הולך ונעלם ממחוזותינו ואפשר לעשות סיכומים בוטניים לכל הקשור אליו. לגביי, הקיץ קשור בראש ובראשונה למחקרי ב[רגלת הגינה]. התעניינותי המעמיקה בצמח “פשוט” זה (כאשר הוא מושווה ל[נרקיס], [“כלנית מצויה” כלנית] ו[דבורנית] הוא בוודאי נחשב לצמח מהליגה הנמוכה) החלה כבר לאחר בר המצווה שלי.

קיבלתי לבר המצווה את המגדיר לצמחי ארץ ישראל (איג, זהרי ופינברון, 1948). שנים ספורות לאחר מכן גיליתי את [רגלת הגינה] בגינת ביתנו. היה זה אז הגילוי הראשון של הצמח בהרי יהודה]. חזרתי לצמח במשנה מרץ בשנת 1977 כאשר מצאתיו גדל בניקרגואה על קרקע עשירה בנתרן. נלוויתי אז אל מומחי החקלאות של תה”ל. לצמח היתה שם חשיבות מיוחדת כאינדיקטור לקרקעות גרועות לחקלאות.

בדרכי לשבתון בקליפורניה אספתי זרעים של הרגלה בכל אתר בו עצרתי, ובברקלי בדקתי את הזרעים ואת מספר הכרומוזומים של טיפוסים שונים שהבחנתי. במהלך 1978 חקרתי את הצמח גם בעזרת כאלף גליונות עשבייה שקיבצתי ממוסדות מחקר בארה”ב, והמסקנות סוכמו במאמר מקיף (Danin et al., 1978). התברר כי במה שנראה לנו כרגלת גינה טיפוסית, יש בעולם לפחות 10 טיפוסים שונים הנבדלים במופע פני הזרע ובגודלו: מזרעים שקוטרם עולה על 1 מ”מ נובטים צמחים בעלי 54 כרומוזומים בגוף הצמח, ומזרעים שקוטרם קטן מ 1 מ”מ – צמחים להם 36 או 18 כרומוזומים.

Portulaca nitida (Danin & Baker) Ricceri &  Arrigoni   (כרומוזומים: 2n=36)

חברי ד”ר פטר רייבן הציע לי לראות מינים נפרדים בטיפוסים הניכרים ונבדלים בגודל זרעיהם, במבנה קליפתם ובמספר הכרומוזומים שלהם. אני חששתי מתגובות זעם של עמיתיי בעולם הצריכים לקחת את הזרעים למיקרוסקופ טוב לפני שיגדירו את הצמח, ולכן פרסמנו אותם כתת-מינים. עורכי הפלורה של ספרד היו הראשונים להכיר בעבודתי זאת ונתנו לי לחבר את הערך רגלת הגינה בעבור הפלורה שלהם (Danin 1990).

תאי האפידרמיס של הזרע בעלי שלוש גבשושיות.(כרומוזומים: 2n=54)

חוקרים אמריקאים שהתקשו לראות את ממצאיי טענו ב-1993 וב-2001 שהצמח רב-צורות ומספר הכרומוזומים שלו אינו יציב, ודחו את מסקנותיי. לעומתם באו שני חוקרים איטלקים בשנת 2000, תרגמו את הקטע המתאים של מאמרנו מ-1978 לאיטלקית, לקחו את עצת פ. רייבן והעלו את תת-המינים שלנו שנמצאו באיטליה, לרמה של מינים. בקיץ 2003 נסעתי לאיים הקנריים וגיליתי בטנריפה שפע של ממצאים מעניינים בקשר לרגלת הגינה. במהלך שלוש השנים שחלפו המשכתי במחקרי שדה ומעבדה שיימשכו גם בעתיד. בימים אלה יצא לאור מאמרנו המדעי בו מועלים כל תת-המינים לרמה של מינים (Danin & Reyes-Betancort 2006) ותואר בו מין חדש למדע מהאיים הקנריים.

בתמונות נראות, מלמעלה למטה, הדמיות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק של קליפות הזרעים של המינים:

  • Portulaca nicaraguensis 2n = 18
  • Portulaca nitida 2n= 36
  • Portulaca trituberculata 2n = 54

תמונות הזרעים צולמו בעיקר על ידי מיכאל דבורצ’ק במיקרוסקופ האלקטרוני הסורק של המכון הגיאולוגי בירושלים – בלעדיו לא הייתי יכול לבצע מחקר זה. תודה לך מיכאל.

מקורות