שיוך סיסטמטי

מערכת-על:
צמחי הזרעים
מערכה:
מכוסי הזרע
מחלקה:
דו-פסיגיים

מינים

קרדומית-כתרון Securigera (3)

שברק (15)

תורמוס (7)

תלתן (50)