מיין לפי:

תוצאות הגדרה (291)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

דגניים (291)

שעלב (8)

תלת-מלען (3)

סוגים נוספים (99)

291 תוצאות

מאפיינים
Sort form

סוגים נוספים (99)

חלפה רותמית אאירה נימית אדמדמית פלשתית ארזית זקופה אלומית החורש אלומית הלבנון אלית המפרק אנטינוריית האיים אצבען מאדים אצבען ריסני ארבעוני שעיר בואסיירה מצויצת בולבסן ארץ-ישראלי בולבסן קוטשי בן-אפר מצוי בן-בצת מרוחק בן-דוחן מדברי בן-שעורה מצוי בקמניה דו-טורית בשנית עדינה בת-אורז משושה בת-חול ארץ-ישראלית בת-יבלית מצרית בת-סיסנית הררית גודיניה שבירה גלימה גלילנית גמדונית מזרחית דגנה הודית דורה רותמית דורת ארם-צובא דחנית השלחין דחנית התרנגולים דוחנן דק דנתוניית החולות הררית קטנה הררית שעירה זנב-ארנבת ביצני זנבה נטויה זקנונית הגממות זקנונית הטבעות זקניים משובלים זקנן שעיר חילף החולות יבלית מצויה ידיד-חולות מצוי יקשן שרוע ישרוע מאוגד יתדן מפושק כוסנית ממולענת כוסנית משוננת כף-חתול זוחלת כף-חתול שרועה מדחול דוקרני מדחול הודי מלענת ארוכת-מלענים מצדית מגובששת מצמרת שעירה משבל מלבין משיין גליליני משערת זהובה מתקה טובענית נחלית השלוחות נימית ממולענת נרדורית מזרחית סיסן אשון סיסן זוני ספה המים עבקנה נדיר עבקנה שכיח עדן חד-שנתי עפרון מפשק עפרון מרוחק עוקצר היערות עוקצר מצוי עקר שעיר פוקה דלילה פוקה קוצנית פספלון דו-טורי פספלון מורחב פספלת התאומים ציבורת ההרים ציצן פרסי ציצן קצר קנה מצוי קנה קוצני קיפודית הקרקפת רב-זקן קירח רפרף אביבי רפרף ארוך-עוקצים רפרפון עדין שחורן חלק שיפון ההרים שיפון תרבותי שילשון מצהיב שנפלדיה עדינה שסיע ערבי שסיע שעיר שעלבית מסרקנית תלת-חוד מבריק