מיין לפי:

תוצאות הגדרה (1,381)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

דגניים (180)

שיבולת-שועל (8)

שעורה (6)

שעלב (8)

סוגים נוספים (68)

1381 תוצאות

מאפיינים
Sort form

סוגים נוספים (68)

אאירה נימית אדמדמית פלשתית ארזית זקופה איטן החולות איטן מרצעני אלית המפרק אנטינוריית האיים אצבען מאדים אצבען ריסני בואסיירה מצויצת בן-שעורה מצוי בשנית עדינה בת-חול ארץ-ישראלית בת-יבלית מצרית בת-סיסנית הררית גודיניה שבירה גלימה גלילנית גמדונית מזרחית דגנה הודית דו-מוץ חדוד דו-מוץ מעורק דוחן נימי דוחן תרבותי דחנית השלחין דחנית התרנגולים דוחנן דק זנב-ארנבת ביצני זנב-שועל ארוך זנב-שועל מצוי זנבה נטויה יקשן שרוע יתדן מפושק כוסנית ממולענת כוסנית משוננת מלעניאל מצוי מלענן שעיר-גלומה מלענת ארוכת-מלענים מצדית מגובששת משערת זהובה נימית ממולענת נסמנית הדוחן נרדורית מזרחית סיסן אשון סיסן זוני סיסנית הגינות סיסנית חד-שנתית עבדקן החוף עבדקן מצוי עדן חד-שנתי עפרון מפשק עפרון מרוחק עוקצר מצוי עקר שעיר עשבה קהה עשבה רותמית פוקה דלילה פוקה קוצנית קיפודית הקרקפת רפרף אביבי רפרף ארוך-עוקצים רפרפון עדין שיפון תרבותי שנפלדיה עדינה שסיע ערבי שסיע שעיר שעלבית מסרקנית תלת-חוד מבריק תלת-מלען פעוט