מיין לפי:

תוצאות הגדרה (43)

לא הספקתי לקרוא, אפשר שוב?

43 תוצאות

מאפיינים
Sort form

דגניים (2)

חיטה (2)

חיטה קשה שעורת העכבר

ולריניים (1)

חד-אבקן (1)

חד-אבקן אדום

זוגניים (1)

זוגן (1)

זוגן רחב

זיפניים (1)

חספסת (1)

חספסת שרועה

סוגים נוספים (1)

מעוג כרתי

כליליים (1)

סנא (1)

סנא קהה

לועניתיים (1)

עפעפית (1)

עפעפית צמירה

סוככיים (1)

רוש (1)

רוש עקוד

סולניים (2)

ויתניה (2)

ויתניה משכרת סולנום שעיר

סוגים נוספים (2)

חמד איג מלוח שנוי-פירות

ציפורניים (2)

אפזרית (2)

אפזרית דו-אבקנית דורית רפה