16 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אשחריים (1)

שיזף (1)

שיזף מצוי

דגניים (1)

תלת-מלען (1)

תלת-מלען מצוי

זיפניים (1)

גלעינית (1)

גלעינית עבת-עוקץ

מצליבים (1)

כרבה (1)

כרבה רכה

סוככיים (2)

גזיר (2)

גזיר מגובשש מסרק מגלני

עלקתיים (1)

עלקת (1)

עלקת ענפה