368 תוצאות

מאפיינים
Sort form

פשתיים (2)

פשתה (2)

פשתה צרת-עלים פשתת החוף

קרנניים (2)

קרנן (2)

קרנן טבול קרנן טבוע

רגלתיים (1)

מונטיה (1)

מונטיית המעיינות

רופיניים (2)

רופיה (2)

רופיה לוליינית רופיית הים

רקפתיים (2)

ליסימכיה (2)

ליסימכיה מסופקת ערידת הביצות

שבטבטיים (2)

שבטבט (2)

שבטבט גדול שבטבט ענף

שושניים (1)

אספרג (1)

אספרג ארץ-ישראלי

שלמוניים (1)

קרד (1)

קרד שסוע

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית מצויות

שרכיתיים (1)

גפית (1)

גפית הביצה

תותיים (1)

פיקוס (1)

פיקוס התאנה