362 תוצאות

מאפיינים
Sort form

רופיניים (2)

רופיה (2)

רופיה לוליינית רופיית הים

רקפתיים (2)

ליסימכיה (2)

ליסימכיה מסופקת ערידת הביצות

שבטבטיים (2)

שבטבט (2)

שבטבט גדול שבטבט ענף

שושניים (1)

אספרג (1)

אספרג ארץ-ישראלי

שלמוניים (1)

קרד (1)

קרד שסוע

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית מצויות

שרכיתיים (1)

גפית (1)

גפית הביצה

תותיים (1)

פיקוס (1)

פיקוס התאנה