66 תוצאות

מאפיינים
Sort form

כפריים (1)

אמניה (1)

אמניה רבת-פרחים

לועניתיים (1)

פשטה (1)

פשטה שרועה

לילניים (1)

בורהביה (1)

בורהביה זוחלת

מורכבים (1)

קוטולה (1)

קוטולה קחוונית

מימוניים (2)

ימון (2)

ימון ביצני ימון הקשקשים

נופריים (1)

נימפאה (1)

נימפאה תכולה

נוריתיים (1)

נורית (1)

נורית המים

נר-הלילה (1)

מדד (1)

מדד זוחל

סוככיים (1)

ספלילה (1)

ספלילה זעירה

סימרוביים (1)

איילנתה (1)

איילנתה בלוטית

פואתיים (1)

אולדנית (1)

אולדנית הכף

פונטדריים (1)

איכהורניה (1)

איכהורניה עבת-רגל

צלפיים (1)

באשן (1)

באשן מחומש

תותיים (1)

פיקוס (1)

פיקוס השקמה