107 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אורניים (2)

אורן (2)

אורן הצנובר אורן קפריסאי

אלתיים (1)

פלפלון (1)

פלפלון דמוי-אלה

גמאיים (2)

גומא (2)

גומא ריחני גומא תרבותי

דלועיים (1)

לעוסית (1)

לעוסית מטפסת

הדסיים (1)

איקליפטוס (1)

איקליפטוס המקור

ולריניים (1)

חד-אבקן (1)

חד-אבקן ארוך-פרחים

חיעדיים (2)

צלקנית (2)

צלקנית נאכלת רבועה שרועה

חמציציים (1)

חמציץ (1)

חמציץ נטוי

טליתיים (2)

מלוכיה (2)

מלוכיה משולשת מלוכיה נאכלת