102 תוצאות

מאפיינים
Sort form

ברושיים (5)

סוגים נוספים (1)

ברוש מצוי

דלביים (1)

דלב (1)

דולב מזרחי

הדסיים (1)

איקליפטוס (1)

איקליפטוס המקור

זוגניים (1)

זקום (1)

זקום מצרי

זיפניים (1)

גפנן (1)

גופנן המדבר

יערתיים (1)

מורן (1)

מורן החורש

יצהרוניים (1)

יצהרון (1)

יצהרון מכסיף

לבניים (1)

לבנה (1)

לבנה רפואי

מורינגיים (1)

מורינגה (1)

מורינגה רותמית

מישיים (2)

בוקיצה (2)

בוקיצה שעירה מיש דרומי

סולניים (1)

טבק (1)

טבק השיח

סימרוביים (1)

איילנתה (1)

איילנתה בלוטית

סלודוריים (1)

סלודורה (1)

סלוודורה פרסית