244 תוצאות

מאפיינים
Sort form

דלועיים (2)

ירוקת-חמור (2)

ירוקת-חמור מצויה לעוסית מטפסת

דקליים (2)

ושינגטוניה (2)

ושינגטוניה חוטית ושינגטוניה חסונה

הדסיים (1)

איקליפטוס (1)

איקליפטוס המקור

ולריניים (1)

חד-אבקן (1)

חד-אבקן ארוך-פרחים

חיעדיים (2)

גלניה (2)

גלניה שעירה שלשי רגלני

סוגים נוספים (1)

קיקיון מצוי

חמציציים (1)

חמציץ (1)

חמציץ נטוי

יערתיים (2)

סמבוק (2)

סמבוק אמיתי סמבוק שחור