גלילות הארץ על פי דגמי הבליה

פורסם: 15 באפריל 2009, כ"א בניסן תשס"ט | עודכן: 8/05/14

במהלך הדיון בדגמי הבליה שאפתי להגיע לביסוס יסודות לחלוקת הארץ למספר מועט של גלילות. כך בולטים באיור 6.14.1 החלק המדברי בו צורת הבליה הבולטת בנוף הסלעי היא גממיות ולעומתו בחלק הים-תיכוני שולטות חזזיות אנדוליתיות בעמדות מיקרוטופוגרפיות דומות. כתמי צבע צהוב בתחום האדום וכתמי צבע אדום בתחום הצהוב מציינים שרידים של בליה שאינה שוררת במקום כיום. כך מצביעים שרידי גממיות בחבל הים תיכוני על שהיה בעבר והם מהווים מאובנים יבשתיים של אקלים מדברי. במקרא למפה נרשמו תנאי האקלים על פי המידע במהדורה 2 של אטלס ישראל (רוזנן 1970). הקיצורים הם:
D = מספר ממוצע של לילות עם טל; P = כמות משקעים שנתית ממוצעת (מ"מ); T = טמפרטורה שנתית ממוצעת (במעלות צלזיוס). על מנת למנוע כפילות נסתפק כאן במידע שבכיתובית לאיור.

x400 איור 6.14.1: מפת גלילות שנקבעו על פי דגמי בלייה נפוצים

D = מספר ממוצע של לילות עם טל;

P = כמות משקעים שנתית ממוצעת (מ"מ);

T = טמפרטורה שנתית ממוצעת (במעלות צלזיוס).

 • גלילה 1 – P = 20-100; D<< 120; T = 21 – 25
  בסלעים: מיקרו-גממיות על ידי פטריות ליכנותליה, גימום על-ידי כחוליות וחזזיות ציאנופיליות, קילוף על-ידי כחוליות כזמואנדוליתיות, rock varnish על דולומיט ועל צוקי גיר הפונים מזרחה ודרומה.
  באבנים מנותקות: גממיות ומיקרו-גממיות כמו על גבי הסלעים.
 • גלילה 2 – P = 80-200; D> 120; T = 170 – 210
  בסלעים: חזזיות אפיליתיות על מפנים צפוניים; במפנים דרומיים: מיקרו-גממיות שנוצרו על-ידי פטריות ליכנותליה, גימום על-ידי כחוליות וחזזיות ציאנופיליות, קילוף על-ידי כחוליות כזמואנדוליתיות, rock varnish, על צוקי גיר הפונים מזרחה ודרומה.
  באבנים מנותקות: דגם דמוי משחק הרכבה על-ידי חזזיות אנדוליתיות או נקבים של גופי פרי (בעיקר באבנים קטנות), חזזיות אפיליתיות בעמקים ובמפנים צפוניים.
 • גלילה 3 – P = 200-600; D> 120 (?); T = 19 – 23
  בסלעים: דגם ספוגי על פני כל שטח הסלעים, נוצר על-ידי כחוליות וחזזיות ציאנופיליות. פה ושם נקבים של גופי-פרי של חזזיות אנדוליתיות. קילוף על-ידי כחוליות במקומות בודדים ובעיקר בחלק הדרומי של הגלילה.
  באבנים מנותקות: בדומה לסלעים, אך ללא "קילוף".
 • גלילה 4 – P = 400-1000; D> 150; T = (12-) 15- 19
  בסלעים: חזזיות אפיליתיות על מפנים צפוניים; חזזיות אנדוליתיות על מפנים דרומיים, מערביים ומזרחיים; נקבים של גופי-פרי של חזזיות אנדוליתיות על פני מרבית המפנים; דגם ספוגי ולעתים גם גממיות על-ידי כחוליות וחזזיות ציאנופיליות על צוקי גיר וסלעים שנחשפו לאחרונה.
  באבנים מנותקות: דגם דמוי משחק הרכבה על-ידי חזזיות אנדוליתיות או נקבים של גופי הפרי שלהם; דגם ספוגי על אבנים שנחשפו לאחרונה.
 • גלילה 5 – P = 400-600; D> 150 (?); T = 19- 20
  בסלעים: דגם ספוגי על פני כל שטח הסלעים, נוצר על-ידי כחוליות וחזזיות ציאנופיליות. פה ושם נקבים של גופי-פרי של חזזיות אנדוליתיות; דגם דמוי משחק הרכבה על-ידי חזזיות אנדוליתיות באקראי על "כרבולות" סלע.
  באבנים מנותקות: דגם ספוגי או נקבים של גופי-פרי. גלילה 6: קרקעות סחף עם מעט מאוד מחשופי סלע. גלילה 7: סלעי בזלת ואפר וולקני (טוף) וקרקעות הנגזרות מהם.