גבעולים אוגרי מים: ברקן, גדילן, סרפד, חלמית ושומר

פורסם: 1 ביוני 2008, כ"ז באייר תשס"ח | עודכן: 10/05/14

צמחים כמאגר מים: גבעולים, המשך

גדילן וברקן

אלה נבדלים בגוון של עליהם ובמידת השיטוח או הבליטה של חלקי העלה (איורים 4.8.1-4.8.2). גבעולים צעירים, לאחר קילוף קליפתם החיצונית, (איור 4.8.3) מהווים מעדן טבעי עתיר מים. תפוצתם מרובה בחלקי הארץ הגשומים, והם גדלים על אשפתות וקרקע חורבות. מעגלים של גדילן וברקן בשטחי צומח עשבוני נמוך הם קינים של נמלת הקציר (איורים 4.8.4-4.8.5).

איור 4.8.1: שתי שושנות עלים צעירות של גדילן מצוי.

איור 4.8.2: שושנת עלים צעירה של ברקן סורי.

איור 4.8.3: גבעול פריחה צעיר של גדילן מצוי (משמאל) ולאחר שקולף ומוכן לאכילה.

איור 4.8.4: גדילן מצוי גדל במעגל סביב קן של נמלת הקציר, ליד בית שמש.

איור 4.8.5: גדילן מצוי גדל במעגל סביב קן של נמלת הקציר, ליד שדות מיכה.

סרפד

טעם המים בגבעולי הסרפד טוב במיוחד, והמינים השונים נודעים כבעלי תכונות רפואיות שונות. הבעייה הראשונית הקיימת בסרפד היא מציאות שערות עתירות חומר צורב על פני כל חלקי הצמח העל-אדמתיים (איורים 4.6.4-4.6.6). אלא שאם קוטפים את הצמח קרוב לקרקע ומעבירים את היד על פני הגבעול מלמטה כלפי מעלה, השערות נפגעות ולא פוגעות. מקלפים את קליפת הגבעול ולועסים את הגבעול לרוויה.

חלמית קטנת-פרחים ומעוג כרתי

הללו יוצרים לעתים קרובות מרבדים על גבי מקומות עתירי זבל (איורים 4.6.1-4.6.3). גבעולים צעירים ופטוטרות של עלים עסיסיים וטעימותם ראויה (איורים 4.8.6-4.8.8). גם הם יכולים לספק את הצורך במים בחלקים שונים של הארץ; חלמית זאת גדלה גם במדבר.

איור 4.8.6: חלמית קטנת-פרחים: כאשר גדלה על קרקע עשירה, גבעוליה עבים, עסיסיים וטעימים.

איור 4.8.7: מעוג כרתי: כאשר גדל על קרקע עשירה, גבעוליו עבים, עסיסיים וטעימים.

איור 4.8.8: גבעול קלוף של מעוג כרתי.

שומר פשוט

במהלך חודשי החורף, האביב ותחילת הקיץ יכול השומר לשמש מקור טוב למים טעימים בלעיסת גבעוליו הקלופים, העלים הצעירים ופטוטרותיהם (איורים 4.8.9-4.8.11). אוכלוסיות של צמח זה מצויות גם בערוצי הר הנגב.

איור 4.8.9: שומר פשוט: שורש רב-שנתי ובראשו גבעולי-פריחה ירוקים כהים, חסרי עלים, מפתח עלים וגבעולים חדשים בחורף.

איור 4.8.10: תחילת האביב, גבעולי השומר מתחילים להתארך ומגיעים למצב הטעימות הטוב ביותר.

איור 4.8.11: שלושה עלי שומר: השמאלי בוגר, האמצעי צעיר בטרם יצא מנדן העלה הימני. פטוטרת העלה הימני והעלה הצעיר מוכנים לאכילה ישירה.