תרומת הצמחים לקביעת האותנטיות של הבד (ב')

פורסם: 20 בפברואר 2011, ט"ז באדר א' תשע"א | עודכן: 10/05/14

ממצאים

ראשון הצמחים הוא עכובית הגלגל. דמותו מצויה על כתף ימין של האדם שעל הבד ומספרה 8 (איור 15.1.9). היות והתמונה היא תמונת נגטיב דמות האדם נראית כדמות אמיתית ועל הקורא לדמיין שהוא עצמו שוכב. במצב זה תפרחת העכובית שנמצאת על כתף ימין תראה למתבונן על איור 15.1.9 בצד שמאל של התמונה. עמיתי משתמשים בביטוי "כתף ימין האנטומית" לציון מצב זה. בהדפסת התמונה קל לטעות ולהדפיס אותה "הפוכה" בכיוון ימין-שמאל. אם הקורא המדקדק בפרטים מוצא תמונה אחת או שתיים בהן יש היפוך ימין-שמאל אני מתנצל על כך מראש; כוונתי הראשונית היא להציג את ממצאי דמויות הצמחים.

בתפרחת של עכובית הגלגל יש שני מיני קוצים; הקצרים יוצאים מתוך כדור התפרחת ובחיק כל אחד מהם יושבת קבוצת פרחים. הקוצים הארוכים יוצאים מבסיס התפרחת הם עלים עליונים ויש בצד העורק הראשי שלהם טרף. דמות העכובית נראית על פרטים שונים שלה באיור 15.1.11. בצד השמאלי של הדמות הנמצאת בתוך הסימון האדום (מס' 1) בולט אחד העלים הקוצניים הארוכים. בצד הימני נראים פסים ונקודות כהות גדולות. מעל דוגמת הצמח המיובש (מס' 2) מובאת תמונת נגטיב (הפוכה ימין-שמאל) של העכובית. גם כאן ניתן להבחין בעלה עליון שהוא הקוץ הארוך הנראה כמשולש צר וארוך. בצד הימני של דמות התפרחת של העכובית, רואים כמה נקודות בהירות גדולות. נקודות אלה מצויות בקצה הקוצים הקצרים של תפרחת העכובית.

ההסבר למופע זה של הקוצים מובא בתוצאות מחקרו של המורה לפיסיקה אוסוולד שוירמן שיצר תמונות של צמחים בשיטת הצילום ע"ש קירליאן (מראה מקום למאמר מובא בנוסח האנגלי). באופן פשטני אפשר לומר שהוא הרווה עלה של ורד (איור 15.1.12 מימין) וגבעול של ברברית (איור 15.1.12 משמאל) בחשמל סטטי ושחרר אותו בעזרת "מחולל ואן דר גראף" אל נייר צילום. התוצאה מהווה הדגמה של תהליך דומה לתהליך בו הוטבעה דמות הצמחים על הבד. החשמל שבצמח משתחרר באופן טיפוסי וייחודי מעלים, פירות וקוצים. נקודה 1 (איור 15.1.12) היא עלה הורד בעל עלעלים משונני שפה. האלקטרונים "ברחו" מהעלה דרך השפה המשוננת, יצרו פס כהה בשפת העלה וגרמו לכך שהעלה יראה על כל פרטיו.

איור 15.1.10: עכובית הגלגל – צמח בפריחה ובעל כמה תפרחות מבשילות זרעים. למטה מימין תפרחת בשלה מצמח יבש.

איור 15.1.11: דמות העכובית על כתף ימין של האדם שדמותו מצויה על תכריכי טורינו (מודגשת באליפסה אדומה); מימין דמות העכובית על כתף ימין האנטומית בה נראה קוץ ארוך המצוי מתחת לתפרחת ונקודות גדולות בקצות הקוצים הקצרים שבתפרחת. בתמונת התשליל הנקודות הכהות בולטות בלבנוניותן.

כך נראים גם עלי כותרת של פרחים שונים. הדמות שיוצר פרי עסיסי של ברברית (מס' 2 באיור 15.1.12) נראה ככתם אליפטי מלא. ענף הברברית נושא קוצים. מקצהו של כל קוץ (מס' 3 באיור 15.1.12) יצאו אלומות של אלקטרונים בכל הכיוונים. להדגמת התהליך שהתרחש בקצה הקוץ מובא קצה של מגדל כנסייה (4 באיור 15.1.12) כמדמה קוץ. הקרניים של "כולא הברקים" מדמות את אלומות האלקטרונים. התוצר של המתרחש בקצה הקוץ הוא נקודה כהה גדולה יחסית הבנוייה ככדור מהרבה אלומות אלקטרונים וצורתה הדו-מימדית מעגל מלא. מרבית בני הסוג ברברית קוצניים וכדוגמה מובאת כאן תמונת ענף של ברברית קטנת-עלים (איור 15.1.13) המוכר בספרדית בשם "קלפטה" (Calafate). רבים מבני עמנו מכירים את השם כעיר מוצא לטיולים בפטגוניה, ארגנטינה. העיר קרויה על שם השיח כנהוג בספרדית של ספרד. אין בכך שום רמז לקוצים של "כתר הקוצים" אלא הרחבת ידע לשמה.

איור 15.1.12: תמונה של עלה ורד (מימין) ושל ענף ברברית שצולמו בשיטת קיריליאן וקיריליאן (1961) 1. עלעל של ורד בו שפת העלה הוכהתה עקב פליטת אלקטרונים משיני שפת העלעל; מרכז העלעלים בהיר 2. פרי בשרני הנראה כהה ומלא 3. קצה קוצים בהם יוצרות אלומות האלקטרונים כדור שמתבלט כמעגל כהה ומלא.

איור 15.1.13: ענף של ברברית קטנת-עלים הגדל בפטגוניה ומכונה של "קלפטה".

בחודש מארס 2000 הוזמנתי לכנס בטורינו ובמהלכו הופתעתי להגיע, בין כשלושים משתתפי הכנס, לצפייה "פרטית" בבד עצמו. הצלם מטעם המארגנים נענה לבקשתי וצילם במצלמתו המיוחדת את אצבעי מורה על דמות עכובית הגלגל (איור 15.1.14). מופע זה ריגש אותי במיוחד כי ראיתי בעבר את דמות העכובית באותה נקודה בדיוק בתמונות שצולמו ב-1898, ב-1931, בשיטות שונות ב-1978. עתה ראיתי את דמות התפרחת על הבד במו עיני ובשיטת צילום נוספת המונצחת באיור 15.1.14. המשמעות של גילוי תפרחת העכובית באותו מקום בכל התמונות שנזכרו, למרות שהן בודאי הודפסו בשיטות שונות במעבדות צילום שונות, היא שהשיטות השונות הנציחו תופעה זהה באותו מקום ולא היו ארטיפקט צילומי. צילום המקור של איור 15.1.15 נערך ב-1978 על-ידי ורנון מילר – צלם המשלחת של חוקרים אמריקאיים (STURP – Shroud of Turin Research Project). הוא השתמש בקרינת על-סגול ובעזרת פילם רגיש לפלואורסצנסיה. במהלך ההדפסה של הקובץ ב"פוטו שוורץ" בירושלים טעיתי וביקשתי הגדלה של 170% (במקום 100%). זאת הסיבה להפרשי הגודל (באיור 15.1.15) בין דמות הצמח החי לדמות הצמח שעל תכריכי טורינו. תפוצתו של הצמח בעולם כיום (איור 15.1.16) מראה שרק במזרח התיכון ניתן היה להניח צמח כזה על כתפו של האדם שנעטף בתכריכי טורינו. צמחים נוספים יצמצמו את המיקום המבוקש.

איור 15.1.14: דמות עכובית הגלגל כפי שנראתה על-ידי במארס 2000 על הבד בטורינו.

איור 15.1.15: דמות עכובית הגלגל על צילום של ורנון מילר (בקרינת על-סגול, 1978) שהודפס בהגדלה ל-170%.

איור 15.1.16: מפת התפוצה העולמית של עכובית הגלגל (פסים אלכסוניים) ושל זוגן השיח (ירוק כהה). הם נפגשים רק בסביבת ים המלח.