החצב בתרבות הישראלית

פורסם: 17 בינואר 2010, ב' בשבט תש"ע | עודכן: 28/06/15

לחצב מגיע התואר "צמח רגיל" ולא צמח "מיוחד" בהיותו מהנפוצים והבולטים בעונות שונות בין צמחי הארץ. הוא מצוי בכל 31 הגלילות של ארץ ישראל (= ישראל + ירדן), אלא שהוא מצטיין בהרבה שיאים אישיים. הוא אחד הבולטים ביותר מבין צמחי הארץ הפורחים וזכה להכללה בשורות של שירים רבים. כשהמשורר נתן יונתן כותב "שהדליק נרות חצב" רבים מבני הארץ רואים "במוחם" משהו כמו איור 9.1.1 למשמע השיר.

איור 9.1.1: פריחת החצב מסיימת בתחילת הסתיו את מחזור גידולו של גבעול שהחל צמיחתו ופעילות עליו בחורף שעבר. החצב זוכה לביקור חרקים מאביקים בתקופה בה הפריחה מועטה ביותר.

הצמח נחקר על-ידי אפרים וחנה הראובני (איורים 9.1.2-9.1.3), שראו בו צמח הנושא תופעות טבע וקשרים תרבותיים עמוקים ברחבי המזרח התיכון. הם חקרו אותו בשנות ה-40 של המאה הקודמת והקדישו לחצב את רובו של הספר הנזכר. בפרק זה, המוקדש לחצב, לא אוכל לחזור על כל שלמדתי מהספר "החצב והיבלית" במהלך שנים רבות, אך אם הקורא מוצא דברים משותפים, ברור שהמזון הרוחני שינקתי מספר זה הוטמע כראוי (איור 9.1.2).

איור 9.1.2: שער ספרם של אפרים וחנה הראובני.

איור 9.1.3: נופי קרית משה, ירושלים במקום בו הוקם בית חינוך לעוורים. הילדים שבתמונה – נגה הראובני ואחותו אילת השחר מנוחתם עדן. (מהספר שבאיור 9.1.2).

שם הצמח נגזר על-פי הראובני (1941) מדמיונה של קבוצת העלים הבוקעת מהבצל בתחילת החורף (איור 9.1.4 משמאל ואיור 9.1.5 משמאל) ליתד של חוצבים. בדיקת הערך "חצב" במילון עברי-עברי תגלה למתבונן המופתע (רבים מופתעים מהתגלית) שמלבד צמח מדובר ב"כד גדול לאיחסון שמן או מים". חישבו נא על איכר החורש את שדהו ועוקר בצל חצב על עליו (איור 9.1.4 מימין או איור 9.2.9). אוחזים בחלק הצר שבין הבצל לבין העלים והדמיון להחזקת כד בצווארו רב. החצב מצטיין בהתפתחות "משפחות" גדולות של חצבים. רבים אינם מכירים את המנגנון בו מתפתחות משפחות אלה. על כן בחרתי בדרך הארוכה להסברת המנגנון והיא כתיבת פרק מאוייר באתר בו מתואר תהליך הפיצול של בצלי החצב.

איור 9.1.4: על פי הראובנים החצב קרוי כך על שם העלים הבוקעים בתחילת החורף כ"יתד החוצבים" (משמאל). במילון עברי-עברי החצב הוא גם "כד חרס גדול לשמן או מים"; בתמונה מימין מוחזק החצב ב"צוואר הכד".

איור 9.1.5: חצב מתעורר מתרדמת הקיץ. חלק מהעלים בשלב היתד וחלקם מתפשקים.

מוזכרים בעמוד זה