צומח ים-תיכוני דמוי-סוואנה בשלטון של מיני שיזף

פורסם: 7 בפברואר 2010, כ"ג בשבט תש"ע | עודכן: 11/05/14

1.3.6 שיזף השיח עם צומח עשבוני

איור 1.3.38: שיזף השיח מלווה בצומח עשבוני ים-תיכוני במורדות שלמרגלות כוכב-הירדן, בקעת בית-שאן. בערוצים עצים בודדים של שיזף מצוי.

צומח עשבוני בשלטון חיטת הבר (אם החיטה), שעורת התבור ושיבולת-שועל נפוצה מכסה את השטח השחון וחם יחסית של הרי הבזלת בדרום-מזרח הגליל ואת מורדות ההרים מסביב לכנרת ועד למדבר שומרון. נוף צמחי דומה קיים במורדות הגלעד, מתחת לחגורת אלון התבור. במקומות שחונים יותר המלווה השולט הוא מלעניאל מצוי. למעשה באותם אתרים שולט המלעניאל בשנים שחונות ושיבולת-שועל בשנים גשומות. הצמח המאפיין ביותר יחידת נוף צמחי זאת הוא כמובן שיזף השיח המפוזר במרחקים גדולים בין הפרטים עם רקע של צומח עשבוני (איור 1.3.38). לעתים קרובות הצומח העשבוני בצל השיזף גבוה יחסית עקב תוספת נוטריינטים על-ידי ציפורים ובעלי חיים אחרים המנצלים את צל השיזף. לעתים קרובות מצויה בבקעת הירדן יחידת נוף צמחי זאת במעין תשבץ עם הצומח ביחידה 3.7 הנסקרת להלן. יש גם מעברים בינה לבין חגורת אלון התבור.

1.3.7 צומח ים-תיכוני דמוי-סוואנה בשלטון של שיזף מצוי

שיזף מצוי, עץ קוצני נמוך שפירותיו אכילים, הוא העץ השולט בשטחים של צומח עשבוני בו שולטים דגניים חד-שנתיים גדולי-זרע (איור 1.3.39). דגניים אלה הם שעורת התבור, חיטת הבר ושיבולת-שועל נפוצה. נוף צמחי זה מצוי במורדות סלעיים של הגליל, הגולן, הגלעד והשומרון המשתפלים אל בקעת הירדן ברום פני-הים ומתחתיו. השיזף עשוי לעמוד בשלכת בתנאי עקה שונים. במקומות חמים ושחונים הוא עשוי להשיר עליו מפאת היובש. במקומות קרים, כמו מורדות הגולן (איור 1.3.40) השיזף עשוי להשליך עליו בחורף עת שוררות טמפרטורות נמוכות. שיזף מצוי שולט בסוואנות אמיתיות באפריקה שם המלווים הם דגניים רב-שנתיים סודניים. הסוואנות של השיזף באזורנו מכונות "צומח דמוי-סוואנה" כי בהן מלוויו הם עשבים ים-תיכוניים. שטחים בהם עץ זה שולט מצויים גם לאורך עמקי הרוחב על קרקעות חרסיתיות עמוקות. בשרון השיזף גדל גם על קרקעות חול-חמרה והוא מלווה על-ידי הדגן הרב-שנתי חילף החולות.

איור 1.3.39: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגולן לכנרת ליד אלמגור, מלווה בקיץ על-ידי קיפודן מצוי פורח ועשבוניים שונים שיבשו.

איור 1.3.40: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגולן אל גשר בנות יעקב בחורף. המלווים העשבוניים נבטו, החלו לצמוח ועצי השיזף השליכו את עליהם בהשפעת הקור החורפי.

איור 1.3.41: שיזף מצוי בנוף דמוי סוואנה של מורדות הגליל אל הכנרת בין כורזים לכרי דשא.