חורש בשלטון אלון מצוי על בזלת; יער הררי בחרמון

פורסם: 10 בינואר 2010, כ"ד בטבת תש"ע | עודכן: 11/05/14

1.3.2 חורש של אלון מצוי על בזלת

חורשים אלה של אלון מצוי, על קרקעות המפותחות מעל בזלת, מצטיינים בעושר של מלווים עשבוניים חד- ורב-שנתיים ובהעדר של בני-שיח נלווים, במשך עשרות שנים לאחר שהפרעת השטח פסקה (איורים 1.3.15, 1.3.16). חברות חורש אלה מצויות בצפון הגולן ובצפון-מזרח הגליל העליון.

מפנהו הצפוני של הר אודם ברום 1000-900 מ' בגולן, ליד מסעדה מכוסה ביער צפוף של אלון מצוי המלווה באלון התולע, עוזרר חד-גלעיני, עוזרר קוצני ושזיף הדוב. בקרחות היער הצומח בן החלוף עשיר מונה כ-20 מיני תלתן והרבה מיני צמחים עשבוניים שאינם מצויים במקום אחר. במהלך החורף, בעת שאלון התולע ומלוויו ממשפחת הורדיים משירים עליהם (איור 1.3.17) קרקע החורש הצפוף זוכה להארה. בצל החורש פורחת רקפת יוונית (איורים 1.3.18, 1.3.19) בתחילת החורף. העושר בצמחים עשבוניים נובע כהשערתה של רבינוביץ (1981) מעושר של הקרקע בזרחן. בשטחים בהם החורש נכרת משגשת ורוניקה סורית בתחילת החורף (איור 1.3.20).

איור 1.3.15: מדרונות של אפר וולקני פונים צפונה על הר בנטל בגולן. חורש בשלטון אלון מצוי מלווה בצומח עשבוני עשיר בו ניכרים דגניים ובקיה צרת-עלים.

איור 1.3.16: צומח עשבוני עשיר על קרקע בזלתית בגולן, לאחר שחורש האלון הושמד ומרבדי חטוטרן מצוי שולטים בו.

 

איור 1.3.17: חורש בו העצים המלווים את האלון המצוי משירים עליהם בחורף. קרקעית החורש מקבלת קרינה מוגברת בעונה זאת ומוריקה.

איור 1.3.18: תת-חורש של אלון מצוי המלווה אלון התולע ביער אודם. רקפת יוונית פורחת בתחילת החורף.

איור 1.3.19: בצל החורש של יער אודם בוקעים פרחי רקפת בתוך מרבד עלי השלכת של אלון התולע.

איור 1.3.20: צומח עשבוני על קרקע בזלתית בגולן, לאחר שחורש האלון הושמד ומרבדי ורוניקה סורית פורחים בו בתחילת החורף.

1.3.3 יער הררי למרגלות החרמון

היער ההררי מצוי בחרמון בחגורת הרום הטופוגרפי 1,300 מ' עד 1,700 מ' (איורים 1.3.21-1.3.24). היא גובלת בחלקה התחתון בצומח החורש הים-תיכוני ובחלקה העליון בצומח הכרקוצי (ראה איור 1.3.21 ופרק 3.9 העתידי). קו זה ידוע גם כ"קו היער" (timberline) והוא בולט ומושך עיני המבקרים בארצות רבות. ביער ההררי שולטים עצים נשירים כמו אלון התולע, אלון הלבנון, ואדר קטן-עלים (איור 1.3.22) ומינים של עוזרר, שקד ושזיף (איור 1.3.23). הם מלווים בעיקר על-ידי דגניים חד- ורב-שנתיים, עשבוניים אחרים ובני-שיח שעל-פי רוב לא מצויים ברום נמוך (כמו למשל מיני קדד; איור 1.3.23).

אין בירדן שטח כלשהו עם צומח זה היות ואין חגורות רום טופוגרפי כאלה בצפון ירדן. בדרום ירדן יש הרים גבוהים אלא שכמות המשקעים בהם פחותה בהרבה ועל כן אין שם יער הררי. למרות זאת, אי-אלו בני-שיח מהסוג קדד ועשבוניים המצויים בחרמון גדלים גם בכיסי קרקע של משטחי סלע חלקים מצויים בדרום סיני ובדרום-מערב ירדן (ראה פרק 3.9).

איור 1.3.21: מבט כוללני על החרמון ממרגליות. יחידות הצומח שנראות מרחוק: 1. שיזף מצוי ושיזף השיח עם צומח עשבוני 2. חורשים ויערות (בשלטון אלון מצוי) 3. יער הררי של החרמון 4. צומח כרקוצי. N- נווה אטי"ב, Q- קלעת נמרוד. (צילם אמנון טרנצ'נר)

איור 1.3.22: יער הררי במורדות החרמון, רום 1350 עד 1500 מ'. מרבית העצים משירים עליהם בחורף; כאן פורח גוש גדול של אחירותם החורש. בקדמת התמונה דגניים ומורכבים קוצניים.

איור 1.3.23: יער הררי ברום שליד 1500 מ'. על המדרון עצי שזיף הדב וביניהם שיחי קדד וצומח מרובה מינים חד-שנתיים.

איור 1.3.24: שזיף הדב, העלים והגבעולים הצעירים אדמדמים. יש הטוענים שזאת התאמה לעמידות בפני רעייה.

איור 1.3.25: יער הררי בשלטון אלון התולע, אלון הלבנון, עצים ושיחים בני משפחת הורדיים. כולם משירים עלים בחורף. רום 1,700 מ' (מעל תחנת הרכבל התחתונה).

איור 1.3.26: מבט מחגורת היער ההררי אל עבר המעבר בינו לבין חגורת הצומח הכרקוצי בה לא גדלים עצים.