הצומח בישראל ובשכנותיה

ישראל מהווה אזור מעבר מהחורשים והיערות הים-תיכוניים בצפון הארץ, דרך בתות ושטחים של צומח עשבוני המצויים בחלקים המזרחיים של הארץ, אל ערבות בני-שיח בהר הנגב ומדבריות שחונים עם צומח ערוצי בדרום הנגב. צומח טרופי דמוי-סוואנה מפותח בחלקים החמים של הארץ. בחלק זה של האתר ננסה להביא מפות צומח בקני-מידה שונים ותמונות של חברות הצמחים ונדון בייחודן של החברות שתוארו ובקשר שלהן אל בית גידולן.

תודה לאילנה לקשטיין על העזרה בעריכת הטקסט.
פרק א': מבוא
פרק ב': דיון מפורט באתרים נבחרים
פרק ג': משטחי סלע הם
פרק ד': חולות ויצובם
פרק ה': סחיפת חולות והשפעת רסס הים
פרק ו': הצומח ברכס שיירות ובבקעת עובדה
פרק ז': כליאת אבק במדבריות
פרק ח': חתכים בצומח של ארץ ישראל: חתך במדבר יהודה
פרק ט': חתך מהשפלה למשאבי שדה